ODBER NOVINIEK

Odoberajte aktuálny leták a budete vždy informovaný o novinkách

Firma DDD Star, s.r.o. patrilí medzi prvé firmy, ktoré začali pôsobiť v oblasti ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie (ďalej len ako DDD). Predmet činnosti sa postupne rozšíril aj o vykonávanie školení pracovníkov v oblasti DDD. Počas svojho pôsobenia si vybudovala kredit a to kvalitnou prácou, promptnosťou, cenou a ústretovým prístupom k zákazníkovi.

DDD vykonávame výlučne podľa schválených technologických a prevádzkových postupov a to s pracovníkmi so štátnym osvedčením a dlhoročnou praxou. Nahlásené zákazky sa snaží me vykonať čo najrýchlejšie a predovšetkým podľa potreby zákazníka.

ODBER NOVINIEK
Slovak English German

NOVINKY A AKTUALITY

Základné pojmy a terminológia:

 

DERATIZÁCIA

 

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Rozdelenie deratizácie

 • Ochranná deratizácia - je preventívna deratizácia
 • Ohnisková deratizácia - sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb ľudí a zvierat
 • Barierová deratizácia - sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje prenikaniu myší a potkanov do vnútra budov
 • Priebežná deratizácia - sa vykonáva trvalo vo vybraných objektoch

Rozdelenie podľa prostriedkov

 • mechanická (používa pascu na myši a podobné technické prostriedky)
 • chemická (používa jedy nazývané rodenticídy)
 • ďalšie metódy (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, prípadne využitie ich prirodzených nepriateľov, napr. mačiek).

 

DEZINSEKCIA

 

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Metódy dezinsekcie

Dezinsekcia môže byť realizovaná rôznymi metódami:

 • mechanická: bežný zber, likvidácia jednotlivých jedincov ručne alebo mechanickými lapačmi
 • biologická: využitie prirodzenej medzidruhovej predácie, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja článkonožcov
 • chemická: využíva jedovaté látky, ktoré spôsobujú smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
 • fyzikálne: vysoká teplota všeobecne, slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače)

 

DEZINFEKCIA

 

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín, cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík, ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie. V prípade, že cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusov a spór), hovoríme o sterilizácii.

História

V roku 1865 francúzsky chemik Louis Pasteur prišiel s myšlienkou, že infekcie spôsobujú mikróby šíriace sa vzduchom. Neskôr začal britský chemik Joseph Lister experimentovať pri operáciach zlomenín s kyselinou karbolovou a fenolom, aby vyhubil mikróby. Dnes sa bez dezinfekcie nezaobíde chirurgia, zdravotníctvo ,ani potravinársky priemysel.

zdroj: WIKI


 

Práce vykonávame po celom území Slovenska

VOLAJTE EŠTE DNES - 0905 / 795 226

DERATIZÁCIA

deratizacia

DEZINSEKCIA

dezinsekcia

DEZINFEKCIA

dezinfekcia

S5 BOX

PRIHLÁSENIE